Ordensregler for busture med Lyngby Fans


Regler for busturstilmelding:
• Tilmelding til busture med Lyngby Fans er bindende. Ved afbud er man stadig forpligtet til at betale for busturen. Ønsker man at sælge sin plads, kan man henvende sig til Lyngby Fans, som kan forsøge at videresælge pladsen.
• Betaling for busture skal ske i umiddelbar forlængelse (dvs. samtidig) med ordreafgivelse, via betaling med kort på shoppen.
• Såfremt man tilmelder flere personer end blot sig selv, da betaler man med det samme for alle tilmeldte, og klarer evt. afregning med de andre internt.
• Aflyses en planlagt bustur, refunderer Lyngby Fans det fulde beløb.

• Anvisninger fra Lyngby Fans Bestyrelse og buschauffør skal følges under busturen.
• Man skal behandle sine medmennesker med respekt, da der skal være plads til alle i bussen.
• Lydniveau fra medbragte anlæg skal ikke være til gene for hele bussen, og skal gerne holde sig til bagenden af bussen.
• Der må ikke ryges i bussen.
• Besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt og medfører bortvisning og efterfølgende karantæne.
• Synligt berusede personer, som er til gene for andre deltagere, risikerer at blive nægtet køb af øl/spiritus i bussen og risikerer i yderste tilfælde at blive sat af bussen.
• Hvis en persons adfærd medfører behov for ekstra rengøring af bussen, vil denne person blive faktureret den faktiske udgift.
• Uacceptabel opførelse overfor bustursdeltagere og andre personer der befinder sig i nærheden af bussen, vil i værste fald medføre karantæne fra Lyngby Fans busture.
• Affald skal enten lægges i opsatte små poser ved armlæn eller i sorte/hvide store sække i bussen.
• Brug af toiletter skal være så næste gæst/bruger også kan benytte det.

Forhold ved tildeling af karantæne ifm. busture:
• Det er Lyngby Fans Bestyrelse alene, der kan afgøre om en person skal have karantæne eller ej.
• Lyngby Fans Bestyrelse kan vælge at reagere på udefrakommende henvendelser omkring uacceptabel opførelse i løbet af busture, og herefter vurdere om der er belæg for at give karantæne eller ej. Henvendelse skal ske på: info@lyngbyfans.dk

1) Med bustur menes der tiden fra bussen holder ved Lyngby Stadion inden afgang, til bussen efter kampen er tilbage ved
Lyngby Stadion.